Anime Girl Rankings

Ranking your favorite anime girls

Highest Ranked

 • Urumi Kanzaki (9.59)
 • Hibino Shiba (9.54)
 • Isuzu Sento (9.54)
 • Maggie Mui (9.54)
 • Mai Kawakami (9.54)
 • More Stats...

Most Votes

 • Isuzu Sento (873)
 • Saya Takagi (823)
 • Saeko Busujima (805)
 • Yoko Ritona (787)
 • Riza Hawkeye (766)
 • More Stats...

Most Recent Votes

 • Saeko Busujima (10)
 • Chiri Kitsu (10)
 • Biko Daitokuji (B-Ko) (10)
 • Misaki Nakahara (10)
 • Kano Miyazawa (10)
 • More Stats...

Social • Share on Tumblr

Poll

Which girl has the nicest eyes?


[Poll History]

By Series

Here you can browse the site by the series we've included in the database.Maria Watches Over Us

Detailed Statistics

Average Vote: 5.89 (240th of 446 series)
Average Ranking: 5.64 (222nd of 446 series)
Vote Count: 38 (130th of 446 series)
Character Count: 14 (14th of 446 series)
Database Presence: September 27, 2005 11:50:00 PM MST (15 years, 4 months, 29 days)

Characters (14)

Name Vote Count Ranking
Eriko Torii 2 4.00
Kanako Hosokawa 2 4.00
Minako Tsukiyama 2 7.00
Noriko Nijou 2 4.00
Rei Hasekura 4 5.75
Sachiko Ogasawara 5 7.00
Sei Satou 4 6.75
Shimako Toudo 4 6.50
Shizuka Kanina 1 6.00
Touko Matsudaira 2 5.50
Tsutako Takeshima 3 6.00
Yoshino Shimazu 2 5.00
Youko Mizuno 2 4.50
Yumi Fukuzawa 3 7.00